Giải pháp của STS

NỀN TẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP S-PLATFORM

icon thumb small

POS

Giải pháp quản lý vận hành điểm bán hàng (S-POS) giúp quản lý giao dịch bán hàng, thanh toán tại cửa hàng và các công cụ hỗ trợ nhân viên bán hàng.

Tìm hiểu ngay
icon thumb small

ERP

Giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp tập trung (S-ERP) giúp doanh nghiệp theo dõi, giám sát quá trình vận hành của các bộ phận trong doanh nghiệp.

Tìm hiểu ngay
icon thumb small

CRM

Giải pháp quản trị quan hệ khách hàng (S-CRM) cung cấp dữ liệu 360 độ về chân dung khách hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Tìm hiểu ngay
icon thumb small

Marketing Automation

Giải pháp tự động hóa marketing (S-MKT) trên nền dữ liệu khách hàng, cung cấp nền tảng tương tác với khách hàng.

Tìm hiểu ngay
icon thumb small

Data Analytics

Giải pháp phân tích dữ liệu (S-Analytics) giúp tổng hợp dữ liệu, trực quan hóa dưới các dạng thức thân thiện với người dùng.

Tìm hiểu ngay
icon thumb small

Tư vấn công nghệ

Dịch vụ tư vấn giải pháp chuyển đổi số (S-Consulting), ứng dụng công nghệ vào hoạt động của doanh nghiệp.

Tìm hiểu ngay